Статии

Задължени лица за реализиране на енергийни спестявания в предприятие/ промишлена система:

17/05/2024

Съгласно чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) се въвежда схема за задължения за постигане на енергийни спестявания и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на ...

Освобождаване от местен данък сгради за енергийно ефективни сгради.

10/05/2024

Освобождаване от местен данък сгради за енергийно ефективни сгради. Какво трябва да знаем: Ако една сграда отговаря ...

Какво представлява оценката за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти и кога се изготвя

12/04/2024

Какво представлява оценката за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти и кога се изготвя Съгласно чл. 31, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, ...

Кои са стъпките за получаване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

22/03/2022

Кои са стъпките за получаване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда? Интервю с Мирослав Йоргов - собственик и основател на Диамант БГ Коя е първата стъпка за получаване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда? Този документ е задължителен за ...

Защо топлоизолацията е важна?

01/03/2022

Защо топлоизолацията е важна? Пролетта е на прага ни, а с нея и планираните ремонти. Един от основните компоненти на ...

Съвети за енергийна ефективност при ниски температури

08/03/2022

Съвети за енергийна ефективност при ниски  температури Въпреки че пролетта е на прага, зимата ...

Какво съдържа сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

10/02/2022

Какво съдържа сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда?  Сертификатът за проектни енергийни характеристики е съществена част от задължителната ...

Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност

15/02/2022

Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност, но постигане на заложената цел - въглеродна неутралност до 2050 г. изисква както модернизиране на икономиката, така и преориентиране към справедливо и устойчиво бъдеще. В момента за “зелени” инвестиции са заделени ...

Възобновяемите източници на енергия – общото чисто бъдеще

10/02/2022

Възобновяемите източници на енергия –  общото чисто бъдеще Животът в динамичния ни свят предполага използване на повече и повече енергия. Увеличаването на световното население, засилването на ...

Обследване на улично осветление

02/02/2022

Обследване на улично осветление В миналото общественото осветление се е използвало от съображения за сигурност, а днес то е необходимост и неизменна част от всеки град, междуградски път или от всяко друго селище. Разбира се, ползите от него са много по-големи от недостатъците, но има някои негативни аспекти. ...

Как изолацията в промишлени системи води до енергийна ефективност?

26/01/2022

Как изолацията в промишлени системи води до енергийна ефективност? Както знаем промишлеността е огромен потребител на енергия. В световен мащаб обхваща над една четвърт от годишното потребление на енергия и създава почти 40% от емисиите на CO2, свързани с енергията. Във всички свои форми, енергията има основен дял в разходите за ...