Статии

Възобновяемите източници на енергия – общото чисто бъдеще

10/02/2022

Възобновяемите източници на енергия –  общото чисто бъдеще

Животът в динамичния ни свят предполага използване на повече и повече енергия. Увеличаването на световното население, засилването на технологизацията и нарастващият брой на жилищата, предприятията и превозните средства, изисква бързи и мъдри решения.

Природата ни дава всичко, от което имаме нужда, за да водим ефективен и здравословен живот. Най-популярните начини за справяне с проблема на замърсената околна среда са слънчевата енергия, вятърната енергия, геотермалната енергия и енергията на водата. На практика – това са природно неизчерпаеми източници на енергия, част от цикъла, който постоянно виждаме и в който живеем.

Соларната (или слънчевата) енергия се получава от слънчевата топлина. Чрез нея може да се генерира ток чрез затопляне на затворен въздух, който завърта турбини в слънчеви кули или пък да се затопли някаква храна (с помощта на слънчеви фурни), например. Соларните панели генерират електрически ток и са най-популярното решение в сектора на слънчевата енергия.

Най-известното и практично решение в областта на върдушната енергия са ветрогенераторите. Високите съоръжения, които често виждаме в равнините, в близост до морето или по високите места, имат за цел да произведат чиста енергия. За да бъде добиването на енергия от вятъра възможно най-ефективно, от изключителна важност е правилният избор на място за парковете с ветрогенератори.

Дълбоките (или вътрешните) словете на планетата ни излъчват огромно количество топлинна енергия. Това е така, тъй като температурата там е чувствително по-висока, отколкото на повърхността. С помощта на геотермални топлинни помпи може да се прихваща топлинна енергия и на няколко километра дълбочина. Основният минус на този тип електроцентрали е в огромните разходи за построяването им. За сметка на това пък тази инвестиция е дългосрочна, а разходите по поддръжката ѝ са сравнително ниски.

Водата е източник не само на живот, но и, при правилно трансформиране, на електроенергия. Поради своята 800 пъти по-голяма плътност от въздуха, от водата, дори само от един малък поток, може да се образува огромно количество електричество. В процеса на трансформация, ВЕЦ-овете преобразуват кинетичната енергия на водата в електричество.

Това е само малка част от предимствата на възобновяемите енергийни източници. За да разберете как да бъдете енергийно ефективни и да пестите голяма част от ежемесечните си разходи за електроенергия, свържете се с нас („ДИАМАНТ.БГ”).

Ние ще Ви кажем повече и ще Ви помогнем да влезете преди другите с усмивка в бъдещето!