Статии

Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност

15/02/2022

Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност

Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност, но постигане на заложената цел - въглеродна неутралност до 2050 г. изисква както модернизиране на икономиката, така и преориентиране към справедливо и устойчиво бъдеще.

В момента за “зелени” инвестиции са заделени 30% от многогодишния бюджет на ЕС до 2028 г. Тази цел е в основата на Европейския зелен пакт и в съответствие с ангажимента на ЕС за глобални действия в областта на климата в рамките на Парижкото споразумение.

Европейският зелен пакт на практика очертава плана за декарбонизация на икономиките на страните-членки на съюза. Това включва чист въздух, чиста вода, здрава почва и биоразнообразие; санирани, енергийно ефективни сгради; здравословна храна на достъпни цени; повече обществен транспорт и други. 

Над 75% от емисиите на парникови газове в ЕС се дължат на производството на ел. енергия. Затова преходът към чиста енергия е задължителен, като това включва енергийна сигурност на достъпни цени, интегриран, взаимосвързан и цифровизиран енергиен пазар, енергийна ефективност и производство на енергия от ВЕИ.

Но каквито и политики да се предприемат, постигането на по-добра енергийна ефективност зависи от поведението на всеки един от нас. Голяма част от проблема е свързан с енергийната ефективност на сградите. За да разберете как да бъдете енергийно ефективни и част от решението на глобалния проблем - свържете се с Диамант!