Подобряване на енергийната ефективност е една от главните цели на България.

На първо място за да направи икономиката си конкурентно способна спрямо западните икономики и на второ място за да изпълни поетите ангажименти към ЕС за намаляване на вредните емисии изхвърляни в атмосферата.

Понижаване на енергопотребление­то с помощта на точни методи

за спестяване на енергия е една от главните цели на Енергийната стратегия на Република България. За постигане на индикативните цели е взето под внимание големия потенциал за икономия, който има сградния фонд в страната ни.

Обследване на сгради за енергийна ефективност

Фирма “ДИАМАНТ БГ” ЕООД е лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради

Имаме над 10 години опит в областта на енергийната ефективност.

  • Изготвяме доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти.
  • Изготвяме енергийни паспорти.
  • Обследваме за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради.
  • Сертифицираме сгради за енергийна ефективност.
Виж повече

Статии

Кои са стъпките за получаване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

Кои са стъпките за получаване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

Интервю с Мирослав Йоргов - собственик и основател на Диамант БГ

Коя е първата стъпка за получаване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

Този документ е задължителен за въвеждане на сградата в експлоатация. Първоначално ни се обажда или строителният инвеститор или представител на строителния надзор на съответната сграда. След което изискваме набор от документи. Отиваме на място и правим снимки, оглеждаме инсталациите дали са в състоянието и според параметрите, описани в архитектурния проект. Искаме да разгледаме и да ...

Прочети