Подобряване на енергийната ефективност е една от главните цели на България.

На първо място за да направи икономиката си конкурентно способна спрямо западните икономики и на второ място за да изпълни поетите ангажименти към ЕС за намаляване на вредните емисии изхвърляни в атмосферата.

Понижаване на енергопотребление­то с помощта на точни методи

за спестяване на енергия е една от главните цели на Енергийната стратегия на Република България. За постигане на индикативните цели е взето под внимание големия потенциал за икономия, който има сградния фонд в страната ни.

Обследване на сгради за енергийна ефективност

Фирма “ДИАМАНТ БГ” ЕООД е лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради

Имаме над 10 години опит в областта на енергийната ефективност.

  • Изготвяме доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти.
  • Изготвяме енергийни паспорти.
  • Обследваме за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради.
  • Сертифицираме сгради за енергийна ефективност.
Виж повече

Статии

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда – ето най-важното

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда – ето най-важното

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда, по-известен със старото си име „енергиен паспорт“ е неделима част от документацията по въвеждане на нова сграда в експлоатация.

Кой има нужда от сертификат за проектни енергийни характеристики

От такъв „енергиен паспорт“ се нуждаят както големите многофамилни сгради, строени от инвеститори, така и еднофамилните къщи.

Сертификатът за проектни енергийни характеристики е нужен, за да получите Акт 16 и да придобиете правото да живеете в сградата.

Фирмите за строителен ...

Прочети