Статии

Трябва ли задължително да се прави обследване за енергийна ефективност и какви са ползите от него?

17/10/2023

Трябва ли задължително да се прави обследване за енергийна ефективност и какви са ползите от него?

инж .Кристиан Авакумов


Съгласно българското законодателство на задължително обследване за енергийна ефективност (с малки изключения) подлежат всички обществени сгради с разгъната застроена площ (РЗП) над 250 м2. Това задължение е регламентирано в Чл.38.(1) от Закона за енергийна ефективност.

Както при съществуващите сгради, собствениците и на нови сгради са длъжни да придобият сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация в срок не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането им  в експлоатация.

Обследване за енергийна ефективност се прави и в следните случаи:

  • По оперативни програми с цел кандидатстване за финансиране;
  • Второ обследване за издаване на протокол от постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки, предписани в първото обследване;
  • При изготвяне на технически паспорт на сграда в експлоатация при липса на такъв;
  • При основен ремонт на съществуваща сграда, свързан и с промяна на предназначението й –например от жилищна в административна;
  • След основен ремонт при запазване на предназначението  с цел данъчно облекчение и сертифицирането й.

Въз основа на издадения Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, сградата може да бъде освободена от данък сгради по ЗМДТ за максимален срок до 10 години. Единственото условие за това е ремонтът да е извършен със собствени средства от собствениците, не по оперативна програма на Европейския съюз и сградата да е въведена в експлоатация не по късно от 2005г.