Статии

УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

30/12/2021

УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2030 ГОДИНА С ХОРИЗОНТ ДО 2050 ГОДИНА   Министерство на ...

Възобновяеми източници на енергия

30/12/2021

Възобновяеми източници на енергия Кои източници на енергия се наричат възобновяеми и каква е тяхната функция?    Възобновяеми енергийни ...

Енергийна ефективност на предприятия и промишлени системи

31/12/2021

Енергийна ефективност на предприятия и промишлени системи Обследването за енергийна ефективност се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при производството на стоки и предоставянето на услуги. Прави се ...

Спестената енергия е най-евтиният, най-чистият и най-сигурен източник на енергия! Защо и как?

21/12/2021

Спестената енергия е най-евтиният, най-чистият и най-сигурен източник на енергия!  Защо и как? Всеки от нас може да вземе решението да използва енергията разумно. Освен, че със сигурност ще намали месечните си разходи, ще помогне и на околната среда. 

Полезни уреди и инструменти за измерване на енергийната ефективност

21/12/2021

Полезни уреди и инструменти за измерване на енергийната ефективност “ДИАМАНТ БГ” работи с квалифицирани кадри / топлоинженери, строителни инженери, електроинженери и икономисти / с опит в областта на енергийната ефективност. Освен специалистите, е важна и модерната измервателна апаратура, ...

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

21/12/2021

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ На опаковката на всеки един електроуред е задължително да присъства енергиен етикет. Неговата функция е да показва в кой енергиен клас попада даденият уред. Етикетите за енергийна ефективност са инструмент, създаден от ЕС за популяризиране ...

Как сградите в експлоатация да бъдат по-енергийно ефективни?

21/12/2021

Как сградите в експлоатация да бъдат по-енергийно ефективни? Знаете ли, че енергийното обследване на сгради в експлоатация, има за цел да им препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност и съответно да открие възможности за намаляване на ...

Как хотели могат да се освободят от данък чрез подобряване на енергийната ефективност

19/05/2021

Как хотели могат да се освободят от данък чрез подобряване на енергийната ефективност Подобряването на енергийната ефективност е сред мисиите на нашето поколение - намаляване на вредните емисии, пестене на невъзобновявеми ресурси, преход към ВЕИ и не на последно място - подобряване на качеството на живот чрез намаляване на разходите и повишаване на комфорта.  Ето ...

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда – ето най-важното

24/03/2021

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда – ето най-важното Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда, по-известен със старото си име „енергиен паспорт“ е неделима част от документацията по въвеждане на нова сграда в експлоатация. Кой има нужда от сертификат за проектни енергийни характеристики ...

Диамант БГ подкрепя GATE - новия институт за големи данни

22/02/2021

Диамант БГ подкрепя GATE - новия институт за големи данни София скоро ще стане дом на Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект – Института “Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE). Това е мащабен проект, финансиран от европейската програма за научни изследвания и иновации ...