Статии

Кои са стъпките за получаване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

22/03/2022

Кои са стъпките за получаване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда? Интервю с Мирослав Йоргов - собственик и основател на Диамант БГ Коя е ...

Защо топлоизолацията е важна?

01/03/2022

Защо топлоизолацията е важна? Пролетта е на прага ни, а с нея и планираните ремонти. Един от основните компоненти на ...

Съвети за енергийна ефективност при ниски температури

08/03/2022

Съвети за енергийна ефективност при ниски  температури Въпреки че пролетта е на прага, зимата ...

Какво съдържа сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

10/02/2022

Какво съдържа сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда?  Сертификатът за проектни енергийни характеристики е съществена част от задължителната ...

Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност

15/02/2022

Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност Европа се стреми към все по-голяма енергийна ефективност, но постигане на заложената цел - въглеродна неутралност до 2050 г. изисква както модернизиране на икономиката, така и преориентиране към справедливо и устойчиво бъдеще. В момента за “зелени” инвестиции са заделени ...

Възобновяемите източници на енергия – общото чисто бъдеще

10/02/2022

Възобновяемите източници на енергия –  общото чисто бъдеще Животът в динамичния ни свят предполага използване на повече и повече енергия. Увеличаването на световното население, засилването на ...

Обследване на улично осветление

02/02/2022

Обследване на улично осветление В миналото общественото осветление се е използвало от съображения за сигурност, а днес то е необходимост и неизменна част от всеки град, междуградски път или от всяко друго селище. Разбира се, ползите от него са много по-големи от недостатъците, но има някои негативни аспекти. ...

Как изолацията в промишлени системи води до енергийна ефективност?

26/01/2022

Как изолацията в промишлени системи води до енергийна ефективност? Както знаем промишлеността е огромен потребител на енергия. В световен мащаб обхваща над една четвърт от годишното потребление на енергия и създава почти 40% от емисиите на CO2, свързани с енергията. Във всички свои форми, енергията има основен дял в разходите за ...

Кои са стъпките за обследване за енергийна ефективност на хотел? Как се извършва то?

20/01/2022

Кои са стъпките за обследване за енергийна ефективност на хотел? Как се извършва то? Обследването е процес, който показва енергийните стойности, както на улично осветление, промишлени системи, така и на сгради. Днес ще разгледаме хотелите. Обследването има за цел и да подобри енергийната ефективност, така, че да се покачи енергийния клас ...

Защо обследването е необходимост за вашата сграда?

21/01/2022

Защо обследването е необходимост за вашата сграда? Независимо дали сте собственик на хотел, бизнес сграда или жилищна сграда, то със сигурност се нуждаете от обследване. Защо?   Защото, ако например сте инвеститор на сграда (независимо от ...

Енергийната ефективност - част от инвестиционния ви проект

06/01/2022

Енергийната ефективност - част от инвестиционния ви проект Знаете ли, че енергийната ефективност е неизменна част от инвестиционния проект, във фаза идеен, технически и работен. Въз основа на нея, се издава разрешително за строеж на сгради със изискване за ...

Как нарастващите цени на ток да окажат минимално влияние върху нашите сметки?

06/01/2022

Как нарастващите цени на ток да окажат минимално влияние върху нашите сметки? В ежедневния си работен процес, придвижване, домакинство, развлечение, човек използва огромно количество електроенергия. Нарастващата цена на тока яма как да бъде променена, но нашите навици и начин на живот оказват жизнено влияние върху сметките ни и околната среда. ...