Новини

Важно за земеделските стопани: Трябва ли енергиен одит по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

22/06/2021

На 19 април 2021 беше може да се кандидатства по процедура  № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г..  По ...

Изтече приема по проект „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“ и „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”

11/02/2021

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове:

Започна прием по мярката за инвестиции във винарни

11/02/2021

ДФ „Земеделие” започна  от 1 февруари 2021 г.  приема на документи по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. До 19 февруари 2021 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ. ...

Политика на интегрираната система за управление на качеството и околната среда

13/06/2019

Ръководството на „ДИАМАНТ БГ“ ЕООД, в лицето на Управителя, декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА Можете да видите актуалната декларация ТУК.

Нова наредба за проверка на котли и климатични инсталции в сила от 29.03.2019г

11/06/2019

В наредбата има и нови обраци на доклади от проверка на котли и климатични инсталации. За съжаление са само в PDF. Целият текст ще намерите в мрежата, като например Лекс.бг.

Политика за защита на личните данни

22/05/2019

Защита на личните данни "Диамант БГ" ЕООД защитава личната ви информация. Чрез използването на Уебсайта вие се съгласявате да се придържате към нашата Декларация за поверителност. Как събираме и използваме личните ви данни ​ Ние събираме и ...

Обновление на сайта съгласно GDPR и ЗЗЛД

12/07/2018

Остава малко време до пускането на обновения сайт на фирмата, в който ще ви запознаем с всички актуални услуги, които предлагаме: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти. ...

Обнародване на промените в Наредба №7 за ЕЕ на сградите.

22/11/2017

На 21.11.2017г., с обнародването си в „Държавен вестник“ влиза в сила изменената Наредба 7. Някои от акцентите в допълнения текст са следните: 1) Според промените в чл. 6, ал.1, т.3, изрично се посочва, че за „близко до нулата потребление на ...

Образецът на сертификат за нова сграда е допълнен.

19/10/2017

АУЕР наскоро коригира качения на своя сайт образец за сертификат на нова сграда (

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 за ЕЕ на сгради е качен на сайта на МРРБ

17/10/2017

На 16 Окт. 2017, Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба 7, мотиви за разработване ѝ, както и справка за постъпилите предложения по проекта на наредбата. За допълнителни причини, налагащи ...