Новини

Политика на интегрираната система за управление на качеството и околната среда

13/06/2019

Ръководството на „ДИАМАНТ БГ“ ЕООД, в лицето на Управителя, декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА Можете да видите актуалната декларация ТУК.

Нова наредба за проверка на котли и климатични инсталции в сила от 29.03.2019г

11/06/2019

В наредбата има и нови обраци на доклади от проверка на котли и климатични инсталации. За съжаление са само в PDF. Целият текст ще намерите в мрежата, като например Лекс.бг.

Политика за защита на личните данни

22/05/2019

Защита на личните данни "Диамант БГ" ЕООД защитава личната ви информация. Чрез използването на Уебсайта вие се съгласявате да се придържате към нашата Декларация за поверителност. Как събираме и използваме личните ви данни ​ Ние събираме и ...

Обновление на сайта съгласно GDPR и ЗЗЛД

12/07/2018

Остава малко време до пускането на обновения сайт на фирмата, в който ще ви запознаем с всички актуални услуги, които предлагаме: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти. ...

Обнародване на промените в Наредба №7 за ЕЕ на сградите.

22/11/2017

На 21.11.2017г., с обнародването си в „Държавен вестник“ влиза в сила изменената Наредба 7. Някои от акцентите в допълнения текст са следните: 1) Според промените в чл. 6, ал.1, т.3, изрично се посочва, че за „близко до нулата потребление на ...

Образецът на сертификат за нова сграда е допълнен.

19/10/2017

АУЕР наскоро коригира качения на своя сайт образец за сертификат на нова сграда (

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 за ЕЕ на сгради е качен на сайта на МРРБ

17/10/2017

На 16 Окт. 2017, Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба 7, мотиви за разработване ѝ, както и справка за постъпилите предложения по проекта на наредбата. За допълнителни причини, налагащи ...

Нов специалист кореспонденция в АУЕР

09/04/2017

Марияна Агайна е новото лице за контакт в деловодството на АУЕР Контактите са както следва: Деловодство, Етаж 2, стая 7 Работно време от 9,00 до 17,30 часа Марияна Агайна - специалист кореспонденция Тел. (02) 915 ...

Проект на Наредба за консултанти по енергийна ефективност се поставя за обществено обсъждане

25/08/2017

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите ...