Новини

Oткрита процедура BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в индустрията“

19/07/2022

По процедурата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия. Начален ...

ЕС иска да възстанови единния пазар за строителни материали, за да насърчи обновяването на сградите

05/04/2022

ЕС иска да възстанови единния пазар за строителни материали, за да насърчи обновяването на сградите ЕС иска да възстанови единния пазар за строителни материали, за да насърчи ...

Важно за земеделските стопани: Трябва ли енергиен одит по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

22/06/2021

На 19 април 2021 беше може да се кандидатства по процедура  № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г..  По ...

Изтече приема по проект „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“ и „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”

11/02/2021

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове:

Започна прием по мярката за инвестиции във винарни

11/02/2021

ДФ „Земеделие” започна  от 1 февруари 2021 г.  приема на документи по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. До 19 февруари 2021 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ. ...

Политика на интегрираната система за управление на качеството и околната среда

13/06/2019

Ръководството на „ДИАМАНТ БГ“ ЕООД, в лицето на Управителя, декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА Можете да видите актуалната декларация ТУК.

Нова наредба за проверка на котли и климатични инсталции в сила от 29.03.2019г

11/06/2019

В наредбата има и нови обраци на доклади от проверка на котли и климатични инсталации. За съжаление са само в PDF. Целият текст ще намерите в мрежата, като например Лекс.бг.

Политика за защита на личните данни

22/05/2019

Защита на личните данни "Диамант БГ" ЕООД защитава личната ви информация. Чрез използването на Уебсайта вие се съгласявате да се придържате към нашата Декларация за поверителност. Как събираме и използваме личните ви данни ​ Ние събираме и ...