Статии

Защо обследването е необходимост за вашата сграда?

21/01/2022

Защо обследването е необходимост за вашата сграда?

Независимо дали сте собственик на хотел, бизнес сграда или жилищна сграда, то със сигурност се нуждаете от обследване. Защо?

 

Защото, ако например сте инвеститор на сграда (независимо от какво естество), то енергийната ефективност е задължителна част от инвестиционния план (във фаза идеен, технически и работен проект), въз основа, на който се издава разрешение за строеж на сгради. Изчисленията в част "Енергийна ефективност" се извършват съгласно методиката на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради или иначе казано те са задължителни. За да получи АКТ 16 сградата ви, тя се нуждае от сертификат за проектни енергийни характеристики след направен енергиен модел.

 

Както вече сме ви споменавали, обследването е процес, свързан с измерването на енергийната ефективност - количеството електроенергия, което използвате. Колкото по-малко е то, толкова по-енергийно ефективен е вашия обект. Добрата подова изолация, външна изолация, високият клас алуминиева дограма, енергийни уреди от по-висок клас са само малка част от примерите за енергоспестяване.

 

В процеса на обследване се вземат под внимание материалите, с които е изградена сградата, качеството на покрива, изолацията на стените, броя прозорци, начините за отопление, охлаждане и вентилация и други. След направените изчисления, сградата получава оценка на своята енергийна ефективност по 8-степенна скала за енергопотребление (от А+ до G). За да получи сертификат, сградата трябва е с енергиен клас B (поне). Когато една сграда е от клас B, това означава, че тя спазва всички минимални стандарт, за да бъде енергийно ефективна.

 

След процеса на обследване оптимизираме сградата ви с инструменти и съвети, които ще я направят по-енергийно ефективна и ще повишават нейния клас. Напомняме ви и че ако сте собственик на хотел имате възможност да се освободите от годишен данък, ако искате да разберете как, прочетете още тук: Diamant.bg: Как хотели могат да се освободят от данък чрез подобряване на енергийната ефективност