Статии

Кои са стъпките за обследване за енергийна ефективност на хотел? Как се извършва то?

20/01/2022

Кои са стъпките за обследване за енергийна ефективност на хотел? Как се извършва то?

Обследването е процес, който показва енергийните стойности, както на улично осветление, промишлени системи, така и на сгради. Днес ще разгледаме хотелите. Обследването има за цел и да подобри енергийната ефективност, така, че да се покачи енергийния клас на дадения обследван обект и да се намалят неговите бъдещи електроенергийни разходи. (например от клас C да премине в клас В). Колкото по-висок клас, толкова по-ниски месечни разходи.

Благодарение на обследването се разбира какво количество електроенергия се използва, енергийно ефективно ли е и съответно, ако не е, то как да бъде занапред? Срокът за обследване е около 30 календарни дни.

 

А ето и кои са стъпките за да се извърши то:

 

  • Собственикът предоставя разписки за използваната електроенергия за последните 3 години, както и архитектурния проект на сградата.
  • Прави се енергиен модел на съществуващото положение, където се отразяват всички потоци на енергия, влизащи и излизащи от сградата. Идентифицират се сградните ограждащи конструкции и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики.
  • Изготвят се математически модели, върху които встъпва енергийно моделиране.
  • Прави се изчисление колко ще се спести при поставяне на топлоизолация на червените петна.
  • По този начин се разбира и колко енергия ще консумира, за да бъде в точния клас на енергийна ефективност.

 

А ако искате да разберете как хотелът ви може да се освободи от данък, благодарение на енергийната ефективност, прочетете тук: Diamant.bg: Как хотели могат да се освободят от данък чрез подобряване на енергийната ефективност