Статии

Енергийната ефективност - част от инвестиционния ви проект

06/01/2022

Енергийната ефективност - част от инвестиционния ви проект

Знаете ли, че енергийната ефективност е неизменна част от инвестиционния проект, във фаза идеен, технически и работен. Въз основа на нея, се издава разрешително за строеж на сгради със изискване за поддръжка на микроклимат с определени параметри.

 

Какво трябва да знаете?

  • В проектите се пресмята интегриран показател за енергийна ефективност в сградата, специфичен годишен разход в kWh/m2 за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия на един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата.
  • Определя се енергийният клас на сградата, според потреблението на годишна база и функционалното ѝ предназначение.
 

Енергийната ефективност е изключително важна за осъществяването и реализирането на един проект и за да може инвеститорът, както и един бъдещ купувач на помещение от тази сграда, да преценят нейните условия. Външна, вътрешна, подова изолация, са само малка част от факторите, играещи роля за енергийната ефективност на една сграда. Ако тя е предварително оборудвана с уреди, техният енергиен клас е важен, защото, както знаем, колкото по-висок е един енергиен клас на уред, толкова по-енергоспестяващ е и безвреден за околната среда. За да се определи като енергийно ефективна една сграда, то тя трябва да бъде с енергиен клас поне B ( От скалата А - G).