Статии

Как изолацията в промишлени системи води до енергийна ефективност?

26/01/2022

Как изолацията в промишлени системи води до енергийна ефективност?

Както знаем промишлеността е огромен потребител на енергия. В световен мащаб обхваща над една четвърт от годишното потребление на енергия и създава почти 40% от емисиите на CO2, свързани с енергията. Във всички свои форми, енергията има основен дял в разходите за промишлено производство.
За да поддържа своята устойчивост в условия на растящи разходи, ограничения на ресурсите и регламенти в областта на околната среда, то собствениците и ползвателите трябва да намалят употребата на енергия.
В много отрасли те вече са направили значителни инвестиции за постигането на това. Но все още не са използвали пълния скрит потенциал на едно просто решение: изолация.

Изолацията вече играе важна роля в химическите, нефтохимическите предприятия. Тя предпазва персонала от опасност от изгаряния, управлява енергийните потоци, поддържа температурите в установените граници и позволява на химическите реакции и процеси да протичат нормално и безопасно.

Въпреки това, в изолацията има много по-голям неизползван потенциал за икономия на енергия, разходи и емисии за индустрията, като инвестициите се възстановяват бързо.

Няколко проучвания показват мащаба на тази възможност:

  • Като се използват данни от 700 анализа в областта на промишлената енергия, Националната асоциация по изолации на САЩ (NIA) предвижда, че цялостната програма за поддръжка и модернизация може да генерира годишни спестявания от 4,8 милиарда щатски долара и да намали емисиите на CO2 с 43 милиона метрични тона всяка година.
     
  • Когато Европейската фондация за индустриална изолация прегледа 180 одита на TIPCHECK (Техническа проверка на изолационните характеристики), тя установи потенциални икономии на енергия от 750 000 MWh/година, което би намалило емисиите на CO2 с 500 000 тона и ще спести 23,5 милиона евро годишно. Съгласно проучването, обичайното време на възвръщаемост за модернизиране на изолацията е една до две години.
     
  • Международната компания ECOFYS е показала, че добре проектираната изолация може да спести от 50 до 60 на сто от топлинните загуби в повечето съоръжения.

Подобни проучвания показват мащаба на възможни икономии за собственици и оператори в енергия, пари и вредни емисии. Освен че е подходяща за бизнеса, ефективната изолация помага за защита на хората и имуществото, като същевременно защитава околната среда.