Новини

Проект на Наредба за консултанти по енергийна ефективност се поставя за обществено обсъждане

25/08/2017

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите ...

Проект за изменение на Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради

21/06/2017

В сайта на МРРБ е публикуван проект за изменение на Наредбата за енергийната ефективност на сградите.   Съгласно обявения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, публикуван на 20 юни 2017 на страницата на Министерство ...

Наближават крайните срокове за изготвяне паспорти на сградите

14/06/2011

Между 3 и 5 лв. на кв. м излиза средно изваждането на технически паспорт за сграда, сочи проверка на БТА във връзка с изискванията за издаването на тези документи съгласно Закона за устройство на територията.За да се състави документът, е необходимо да има конструктивно и енергийно обследване на ...

Енергийна ефективност на сградния фонд в България

22/02/2011

По официални данни външните ограждащи конструкции на сградите имат реални коефициенти на топлопреминаване, които са 3 – 4 пъти по-високи в сравнение с нормите за ново строителство, въведени през 2010 г. В 80 процента от съществуващия сграден фонд сутерените и таванските плочи са без ...

Юни месец започва премането на проекти за съфинансиране за обновяване на сградите по ОП "Регионално развитие"

19/01/2011

Най-голямо съфинансиране за обновяване на сградите ще получат собствениците на апартаменти в панелни блокове в рискови квартали с по-висока престъпност и безработица. Те ще могат да кандидатстват за до 60% от стойността на санирането, което включва не просто подмяна на дограми, но и на инсталации и ...

Консултации за безвъзмездно финансиране на мерките за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

06/12/2010

Фирмата предлага консултиране на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради как да кандидатстват по проекти за безвъзмездно европейско финансиране на мерките за енергийна ефективност. Има много въпроси на които експертите от фирмата ще отговорят, преди да стане ясен на ...