Новини

Образецът на сертификат за нова сграда е допълнен.

19/10/2017

АУЕР наскоро коригира качения на своя сайт образец за сертификат на нова сграда ( ТУК) и той вече дава възможност за пълния избор възможности от падащото меню. Желаем на колегите спорна работа при изготвянето на сертификати за нови сгради.