Новини

Обновление на сайта съгласно GDPR и ЗЗЛД

12/07/2018

Остава малко време до пускането на обновения сайт на фирмата, в който ще ви запознаем с всички актуални услуги, които предлагаме:

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти.

Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление.

Изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

Във връзка с предстоящия транзит, искаме да ви уверим, че вашите данни остават все така защитени. Обработването и съхраняването на предоставената от Вас информация, продължава да се извършва отговорно и по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и Закона за защита на личните данни.