Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 за ЕЕ на сгради е качен на сайта на МРРБ

17/10/2017

На 16 Окт. 2017, Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба 7, мотиви за разработване ѝ, както и справка за постъпилите предложения по проекта на наредбата.
За допълнителни причини, налагащи приемането на този проект са посочени необходимостта от:
- регламентиране на допустимо отклонение от референтните стойности на коеф. на топлопреминаване през ограждащите елементи на сградите;
- уточняване на различни понятия като "потребна енергия", с оглед различните приложения на генерирането на енергия в сградите, разширяването на използването на термопомпи и други съвременни технологии;
- изясняване техническия смисъл на текстове, като например тези, свързани със зонирането на сгради;
Като част от по дребните допълнения може да се посочи допълването на списъка на стандартите от приложното поле на наредбата с хармонизирани стандарти, към които са разработени национални приложения за строителни продукти.

С всички документи от комплекта може да се запознаете тук.