Новини

Oткрита процедура BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в индустрията“

19/07/2022

По процедурата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.

Начален срок: 19.07.2022 г. 16:30 ч.

Краен срок: 21.10.2022 г. 16:30 ч.
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ccd7baef-9386-4a33-a0bb-f5e9c778fd3d