Новини

Проект на Наредба за консултанти по енергийна ефективност се поставя за обществено обсъждане

25/08/2017

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност. Коментари, мнения и препоръки по предложения проект на наредба могат да се правят на следния имейл адрес:

Ще се обсъждат Приложение №1 и №2 към чл.15, ал.1, т.2 и чл. 18, ал.1, т.2 и Проект "Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност", според който Агенцията вписва в регистъра лицата, които извършват обследване за енергийна ефективност, по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т.2. Исканията за вписване се подават:
- от лице/а с представителна власт или от пълномощник - за лицата по чл. 43, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ; 

- лично или от пълномощник за искания от лице по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ.

Самите документи може да видите:

тук - Предложения към проекто-наредбата
и тук - Проект на наредба