Обекти - Енергийна ефективност за системи за външно изкуствено осветление

Община Варна

Община Варна

Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление на община Варна