Обекти - Енергийна ефективност за системи за външно изкуствено осветление

Община Хисаря

Община Хисаря

Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление на община Хисаря