Новини

Нов специалист кореспонденция в АУЕР

09/04/2017

Марияна Агайна е новото лице за контакт в деловодството на АУЕР
Контактите са както следва:

Деловодство, 
Етаж 2, стая 7
Работно време от 9,00 до 17,30 часа
Марияна Агайна - специалист кореспонденция
Тел. (02) 915 4049
Факс: (02) 915 4050
e-mail: Againa@seea.government.bg