Проект за изменение на Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради

Можете да видите документа и мотивите към него тук.