Консултации за безвъзмездно финансиране на мерките за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

Фирмата предлага консултиране на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради как да кандидатстват по проекти за безвъзмездно европейско финансиране на мерките за енергийна ефективност.                                                       Има много въпроси на които експертите от фирмата ще отговорят, преди да стане ясен на потенциалните кандидатстващи пътят които трябва да извърви до успешното подаване на проекта за одобрение.Част от примерните въпроси:                                  - Трябва ли една многофамилна жилищна сграда да има задължително сдружение?                                                                   - Срок на задължително обследване за енергийна ефективност на жилищните сгради?                                                              - Процедури при изготвянето на техническия и енергийния паспорт на сградата?                                                                     - Какво включва пълния пакет от документи, необходими за кандидатстване?