Нова наредба за проверка на котли и климатични инсталции в сила от 29.03.2019г

Целият текст ще намерите в мрежата, като например Лекс.бг.