ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

13.06.2019 г.

Ръководството на „ДИАМАНТ БГ“ ЕООД, в лицето на Управителя, декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Нова наредба за проверка на котли и климатични инсталции в сила от 29.03.2019г

11.06.2019 г.

В наредбата има и нови обраци на доклади от проверка на котли и климатични инсталации. За съжаление са само в PDF.

Политика за защита на личните данни

22.05.2019 г.

Как защитаваме, обработваме и съхраняваме вашите данни.

Обновление на сайта съгласно GDPR и ЗЗЛД

12.07.2018 г.

Очаквайте скоро новата версия на сайта, отразяваща новите услуги, предлагани от Диамант БГ.

Обнародване на промените в Наредба №7 за ЕЕ на сградите.

22.11.2017 г.

В Днешния брой на Държавен вестник (брой 93, 21.11.17) са обнародвани промените в Наредбата за енергийната ефективност на сградите, последно обновявана с брой 90 от 2015 г.

Образецът на сертификат за нова сграда е допълнен.

19.10.2017 г.

Падащото меню за избор на тип сграда е напълно функционално.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 за ЕЕ на сгради е качен на сайта на МРРБ

17.10.2017 г.

Приемането на нормативния акт цели наредбата да бъде приведена в съответствие с измененията на ЗЕЕ от дек. 2016 г. и Наредба РД-02-20-1 от 2015 г.

Нов специалист кореспонденция в АУЕР

04.09.2017 г.

Марияна Агайна е новото лице за контакт в деловодството на АУЕР

Проект на Наредба за консултанти по енергийна ефективност се поставя за обществено обсъждане

25.08.2017 г.

Ще се обсъждат Приложения към чл.15 и чл. 18 (необходимите технически средства за измерване) и Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7

21.06.2017 г.

МРРБ публикува проект за изменение на Наредбата за енергийната ефективност на сградите.

Проект за изменение на Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради

21.06.2017 г.

В сайта на МРРБ е публикуван проект за изменение на Наредбата за енергийната ефективност на сградите.

Наближават крайните срокове за изготвяне паспорти на сградите

14.06.2011 г.

За да се състави техническия паспорт, е необходимо да има конструктивно и енергийно обследване на сградата.Между 3 и 5 лв. на кв. м излиза средно изваждането на технически паспорт за сграда, сочи проверка на БТА във връзка с изискванията за издаването на тези документи съгласно Закона за устройство на територията.

Юни месец започва премането на проекти за съфинансиране за обновяване на сградите по ОП "Регионално развитие"

19.01.2011 г.

Най-голямо съфинансиране за обновяване на сградите ще получат собствениците на апартаменти в панелни блокове.

Консултации за безвъзмездно финансиране на мерките за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

06.12.2010 г.

Консултации за собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради.Начините по които биха могли кандидатите да получат 40-60% безвъзмездна финансова помощ, за прилагане на мерки за енергийна ефективност, по програми с европейско финансиране.

Енергийна ефективност на сградния фонд в България

22.02.2011 г.

По официални данни външните ограждащи конструкции на сградите имат реални коефициенти на топлопреминаване, които са няколко пъти по-високи в сравнение с нормите за ново строителство, въведени през 2010 г. В 80 процента от съществуващия сграден фонд сутерените и таванските плочи са без топлинна изолация.

ДВ 72, 31/8/18 - изменения в правилата за търговия с ел. енергия

07.02.2019 г.

В този брой са изложени основните промени на Правилата за търговия с електрическа енергия