spacer spacerДИАМАНТ БГ - Добре дошли!

Този сайт има за цел да Ви запознае с понятието енергийна ефективност, както и с дейността, която фирмата извършва.

Подобряване на енергийната ефективност е една от главните цели на България. На първо място за да направи икономиката си конкурентно способна спрямо западните икономики и на второ място за да изпълни поетите ангажименти към ЕС за намаляване на вредните емисии изхвърляни в атмосферата.
Понижаване на енергопотреблението с помощта на точни методи за спестяване на енергия е една от главните цели на Енергийната стратегия на Република България. За постигане на индикативните цели е взето под внимание големия потенциал за икономия, който има сградния фонд в страната ни.
Освен да Ви запознаем с предлаганите от нас услуги на сайта още ще намерите всички материали за законовата рамка, връзки със съответните органи и най – важните понятия свързни с енергийната ефективност.

Новини

Обнародване на промените в Наредба №7 за ЕЕ на сградите.
В Днешния брой на Държавен вестник (брой 93, 21.11.17) са обнародвани промените в Наредбата за енергийната ефективност на сградите, последно обновявана с брой 90 от 2015 г.

сграда


повече »